Спас Мавров

Спас Мавров
Спас Мавров е роден през 1949 г. в с. Венец окр. Бургаски. Завършва Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий", специалност скулптура при проф. Григор Кирчев. Работи като преподавател по моделиране и анатомия в Средното художествено училището по дизайн "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък, във варненското училище по изкуствата "Добри Христов", като консултант в художествената галерия "Палас" във гр. Варна. Последните години животът и творчеството му са трайно свързани с Казанлък.

Повече от 30 години Спас Мавров се занимава с езотерични науки. Придобива степен по линията на българските колобри, наследници на знанията на първия монотеистичен бог Танг-Ра. Има редица изследвания и разработки в областта на тайното знание, които представя в няколко цикъла лекции: "Нестандартни проблеми в науката. Връзка между научно и езотерично знание", "Езотерична астрология", "Дванадесетте тайнства на Христос" и др. По тези теми има множество публикации в периодичния печат.

С интерес се посрещат докладите на Спас Мавров на наши и международни конференции, симпозиуми и други научни форуми, в които разкрива част от тайните на Тангризма. Той участва в Първия международен симпозиум по тракология през 1992 год., в Международния конгрес по нестандартни проблеми в науката и парапсихологията - 1992, в Семинар на Оксфордския университет - 1994г. От 2000 г. участва с доклади в ежегодната научна конференция за приноса на българите в световната култура и цивилизации - Варна.

Автор е на множество публикации в периодичния печат и на няколко книги в областта на езотеричната медицина, философия, история.