Тимен Тимев

Тимен Тимев

Д-р Тимен Тимев е роден през 1949 г. в Пловдив. Завършил е медицина и дълги години работи като лекар-психиатър. Той също така е поет, драматург, философ, семиолог, учен-енциклопедист и религиозен мислител. Написал е 21 стихосбирки, 12 пиеси и множество теоретични трактата - общо 20 000 страници - по онтология, логика, етика, естетика, трансцедентална психология, социология, семиотика, херменевтика. Преподавал е в различни европейски университети и в САЩ история на философията, психоанализа, философия на музиката, творческо писане. През 90-те години на миналия век става много известен с книгите си "Бунтът на бездарниците. История на лингвистичното лицемерие", "Антифауст", "Алхимия на словото" и др. 

Създал е теоретичен модел за нерепресивна цивилизация, модел на мозъка и свръхзъзнанието, нова интерпретация на квантовата математика и космология, системи за автоматична поезия и автоматична стилистика, системи за медитация и евристично-креативни техники, хипотеза за симетрично-синтактичния корелатив между Вселена и Мозък, хипотеза за ултрамикроскопска вселенна обективна психика, световна памет и квантово-механично колективно интерего.

Основател е и на ново философско течение "Омнисемантизъм", ново международно-младежко интелектуално движение за нова логическа и страстна революция "Омниреализъм". Полага основите и на нова наука "Алфизика", развива несамотъждествена онтология, нихилистична физика, пермутираща херменевтика.