Ваклуш Толев

Ваклуш Толев
Ваклуш Толев е роден на 7 януари 1923 г., на деня на Рождество Христово, в с. Поповица, Пловдивско, България. Приключва земния си път на 27 ноември 2013 г. в гр. София.

За първи път в света Ваклуш Толев дава Доктрината на Духовните вълни, като прокламира петата – Духовната вълна на Мъдростта. След Ученията на Правдата и Любовта, Учението Път на Мъдростта е закономерна последователност в йерархията на Седемте Духовни вълни.

От гледна точка на Учението на Мъдростта Ваклуш Толев разглежда редица теми, свързани с духовния, културния и историческия живот в личното, социалното и Мировото битие на човека. Тези теми са включени в поредица негови издания: трилогията „История и теория на мировите религиозни учения“; книгата „Седемте Лъча на еволюцията“; алманаха с Послания на Планетния Логос „Беззаветен Завет“; албума „Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи“; стихосбирката „Разпилени бисери“; двутомника „Духовните дарове на България“.

Идеите на Учителя на Мъдростта Ваклуш Толев са не само проницателни тълкувания в областта на религиознанието, философията, историята, социологията и пp. – те са принос към бъдещето като визия за присъствието на човечеството в Третото хилядолетие с Културата на Мъдростта!

Книги от този автор

Намерен 1 продукт
Сортирай по:
Категории
Намерен 1 продукт